Про проведення конкурсу на посаду директора Кошарищенської гімназії

ОГОЛОШЕННЯ

 

Про проведення  конкурсу на  посаду  директора

Кошарищенської гімназії Глибочицької сільської ради

Житомирського району Житомирської області

Дата 30.06.2020р.

У зв’язку із закінченням  31 серпня 2020 року трудового договору, укладеного з директором Кошарищенської гімназії, та відповідно  до рішення двадцять дев’ятої сесії 7 скликання Глибочицької сільської ради від 22.06.2020 року №5 «Про затвердження Положення про  конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності  Глибочицької сільської ради», керуючись  п.4,5 Положення та  з метою публічного і прозорого призначення на посаду керівників  закладів освіти

ВІДДІЛ ОСВІТИ ГЛИБОЧИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИоголошує конкурс на  посаду директора  Кошарищенської гімназії

Повне найменування закладу освіти:

 Комунальний заклад «Кошарищенська гімназія» Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області

 

Скорочена назва: Кошарищенська гімназія

Місце знаходження закладу освіти:

20526, с.Великі Кошарища, вул. Шкільна,3, Коростишівського району, Житомирської області.

Найменування посади: директор Комунального закладу «Кошарищенська гімназія» Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області.

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства  освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993  № 102

 (посадовий оклад 5969 грн.30 коп)

         Призначення керівника закладу освіти здійснюється начальником відділу освіти Глибочицької сільської ради строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки. Призначення керівника закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до Положення шляхом укладення строкового трудового договору (контракту) уповноваженим органом, яким є відділ освіти Глибочицької сільської ради.

 

Вимоги до претендентів на вакантну посаду керівника  Кошарищенської гімназії:

                     громадянство України;

                     вільне володіння державною мовою;

                     вища  освіта ступеня не нижче  магістра ( спеціаліста) ;

                    стаж педагогічної роботи не менше 3 років;

                    організаторські здібності;

                    фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:

-мотиваційний лист, складений у довільній формі;

-заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

 Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня,  моральних якостей.

         Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

         Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.

Документи подаються  особисто у відділ освіти Глибочицької   сільської ради за адресою:

с. Глибочиця, вул. М.Грушевського,2, Глибочицька сільська рада, відділ освіти кабінет №8 .

         Кінцевий термін подання документів: 30 липня 2020 року до 18.00.

 

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору:   

26  серпня  2020 року о 15.00 год

 с.Глибочиця, вул. М.Грушевського,2, Глибочицька сільська рада,  актова зала .

 

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

1)    перевірки  знання законодавства  у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів у сфері загальної середньої освіти.

2)    перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

3)    публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти ( на 2 роки-для осіб, які раніше не обіймали посаду керівника закладу освіти та на 6 років- для осіб, які раніше обіймали посаду керівника закладу освіти), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально- технічного         забезпечення,      фінансово-господарської      діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії  в межах змісту конкурсного випробовування.

 

Форма перевірки знання законодавства: письмове тестування.

 

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи  для участі у конкурсі: начальник відділу освіти Глибочицької сільської ради Войтенко Ганна Мефодіївна, телефон для довідок 0981307586, сайт Глибочицької сільської ради glybochytsia-rada.gоv.ua