Новини школи

Підсумки роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

11 листопада 2017 Новини

Підсумки роботи школи за 2016/2017 навчальний рік та завдання педагогічного колективу на новий 2017/2018 навчальний рік відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Державних стандартів та нцепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Навчально-виховний процес у 2016/2017 н. р. був підпорядкований виконанням вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Державних стандартів,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Діяльність закладу була націлена на формування в учнів ключових компетентностей як важливого результату навчання та продовження впровадження особистісно орієнтованої освіти, на що була скоординована науково-теоретична та  внутрішкільна методична робота.

Школа неповністю забезпечена педагогічними кадрами. На 2017/2018 навчальний рік наявні вакансії вчителя фізики та математики, трудового навчання, соціального педагога та практичного психолога, про що подана відповідна інформація до відділу освіти.

У 2016/2017 навчальному році заклад обрав нову науково-методичну проблему: «Створення умов для самореалізації і самовдосконалення як основи для формування життєвих компетентностей учасників навчально-виховного процесу», адже ідеями розвитку нової української школи є оновлення змісту освіти. Для впровадження цієї проблеми було складено і затверджено на засіданні педагогічної ради школи (протокол № 11 від 31.08.2016) програму практичної реалізації педколективом школи проблемної теми. Робота над темою розрахована на три роки і здійснюється у три етапи. І етап (теоретичний) був реалізований у 2016/2017 н. р., завданнями якого було:

1) вивчення проблеми, підбір та опрацювання відповідної літератури, визначення цілей та умов ефективності впровадження проблемної теми, формування колективу однодумців на шляху впровадження її у навчально-виховний процес;

2) створення умов для поглиблення, оновлення, удосконалення професійної компетентності вчителів, підвищення рівня їх методологічної грамотності;

3) задоволення потреб у здобутті школярами загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів, виявлення і максимальний розвиток позитивних задатків у пізнавальній, емоційній, естетичних сферах для творення соціокультурного простору.

Для реалізації цих завдань було сплановано та проведено:

- засідання педради  від 31.08. 2016 № 11 п.1. «Про роботу школи у 2015/ 2016 навчальному році та завдання педагогічного колективу на новий навчальний рік відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту та нових Державних стандартів і в зв’язку із закінченням роботи над проблемною темою «Інноваційні технології – у практику роботи кожного вчителя» та обранням нової»;  від 22.01.2016 № 1, п.1. «Про можливості навчальних предметів щодо формування основних груп компетентностей школярів» та п. 2  цієї педради «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у школі»;  від 11.04.2016 № 5 п.1., що проходила у формі захисту інновацій «Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу»;

     - педрада - тренінг  від 31.01. 2017 № 1 п.1 «Фахова компетентність учителя як важлива умова при впровадженні нових Державних стандартів»;

- здійснено діагностику фахової підготовки вчителів (вересень, 2016);

- проведено конкурс «Учитель року - 2017» (жовтень, 2016);

- продовжено роботу постійно діючої педагогічної виставки «До методичної скриньки вчителя»;

-  сплановано та організовано роботу ШМО у відповідності до загальношкільної проблемної теми  (вересень, 2016);

- педагогічні читання на тему: «Продуктивний урок – запорука самовдосконалення і самореалізації особистості вчителя» (квітень, 2017).

Загальна успішність за підсумками навчального року (рівні В-Д-С) становить 98,3%, що на 2,6% вище минулого року, якість навчання (В-Д) становить 56,1 %, що на 0,8% нижче минулорічних показників. Разом по школі учнів з високим рівнем навчальних досягнень – 12 (18,2%), достатнім – 25 (37,9%), середнім – 28 (42,4 %), початковим – 1 (1,5%).

Методична робота школи була націлена на спрямування педагогічного колективу на роботу по самовдосконаленню професійної компетенції та методичної підготовки, на підвищення ефективності навчально-виховного процесу та розвиток творчого потенціалу кожного педагога. Протягом року у школі діяли  три методичні об’єднання: вчителів - предметників (керівник Н.В.Миронова), методоб'єднання класних керівників (керівник Ю.М.Прима) та вчителів початкових класів (керівник Е.Ф.Дрожжина). Форми роботи методичних об’єднань носили як традиційний, так і нетрадиційний характер: семінар-тренінг, аукціон ідей, методичні посиденьки, звіт про самоосвіту,  докурсова і післякурсова підготовка, інструктивно-методичні наради тощо. Також продовжувала свою роботу методична рада закладу, яка організовувала і координувала методичне забезпечення навчально-виховного процесу в школі, здійснювала методичне навчання педагогічних кадрів. Передплачено педагогічні та суспільно-політичні видання на 2017 рік. Вчитель біології та хімії Миронова Н.В. за участь у ХХ обласній педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини - 2017» була нагороджена Дипломом ІІІ ступеня. Проте у методичній роботі школи ще є недоліки і невикористані резерви, а саме: жоден учень школи не представлений на районний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН, не отримано жодного призового місця на районних предметних олімпіадах з основ наук. Це питання порушено і в наказі по школі від 09.06.2017 № 35 «Про підсумки методичної роботи з педкадрами у 2016/2017 н. р.»,  в якому в наказуючій частині визначено та намічено шляхи удосконалення роботи з обдарованими та здібними учнями щодо якісної підготовки їх до участі у районних олімпіадах і конкурсі МАН, а також активізацію участі педагогів школи в конкурсах та педагогічних виставках.

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист від 25.07.2016 № 2.1/10-1828), Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки головною метою організації виховної роботи  у навчальному закладі є виховання громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, справлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ, а також залучення учнів до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності. Тому педагогічний колектив великого значення надає продовженню ефективної роботи на засадах гуманістичного, особистісно-зорієнтованого виховання.

Початкова школа повністю перейшла на нові навчальні програми, відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»), які орієнтуються на визначення резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу і розкритті механізмів їх використання у професійній діяльності педагогів.

Третій  рік поспіль у школі організоване інклюзивне навчання для учня 3-го класу Писарчука Іллі. Незважаючи на проблеми зі здоров’ям та розвитком, учень поступово опановує шкільну програму, навчаючись за навчальними планами спеціалізованої школи відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.

Учні 5-8 класів основної школи навчалися за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня відповідно до Державного стандарту базової і повної  загальної середньої освіти. Учні 9 класу основної школи  - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів,затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, із змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66. Вивчення навчальних предметів здійснювалось відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Школа брала активну участь як у районних конкурсах,  змаганнях, так  і конкурсах та іграх Всеукраїнського рівня. За результатами проведення Всеукраїнського математичного конкурсу «Кенгуру» 1 учень (Васянін Богдан, 7 клас) виявив відмінний результат, 7  – добрий, 5 отримали сертифікат учасника. Учні школи приймали участь у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус», яка створена творчим об’єднанням «Соняшник» при МОН України. Диплом переможця 1-4 класів отримала учениця 3-го класу Дідик Віолетта, Диплом І ступеня – Ваховська Єлизавета (9 клас), Диплом ІІ ступеня – Борчаківський Андрій (9 клас), Диплом ІІІ ступеня – Шелепа Анастасія (9 клас), Грамоту з біології – Сочнєва Даря (8 клас), сертифікати учасника отримали двоє школярів. Все активніше з кожним роком учні закладу приймають участь у конкурсах та іграх Всеукраїнського значення з англійської мови. Третій рік поспіль школярі  - учасники Всеукраїнської гри з англійської мови «PUZZLE». Із десяти учасників одна учениця (Кропивницька Віолета, 4 клас) отримала Диплом за ІІІ місце регіонального рівня  та 9  - сертифікати. Директор школи та вчитель-організатор Прима Ю.М. отримали сертифікати. Вперше цього навчального року заклад був учасником конкурсу з англійської мови «Гринвіч». Із дев’ятнадцяти учасників одна учениця (Зайцева Ганна, 4 клас) отримала золотий сертифікат і приз, одна – (Кропивницька Віолета, 4 клас) – срібний сертифікат і приз, решта школярів – сертифікати учасника та призи. Вчитель англійської мови Прима Ю.М. отримала Сертифікат та приз. Вперше цього року стартувала Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower - 2016». Із девяти  учасників одна учениця (Дубініна Анастасія, 6 клас) отримала Диплом ІІ ступеня регіонального рівня, решта школярів – сертифікати учасника.  Другий рік поспіль Дипломом відділу освіти нагороджується учнівський колектив екологічної просвіти за ІІІ місце у районному конкурсі екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім». Учні та спортивна команда школи – неодноразові призери спортивних змагань. Грамотою відділу освіти райдержадміністрації було нагороджено команду школи за І місце у районних змаганнях з легкої атлетики в залік районної Спартакіади школярів та з нагоди закінчення 2016/2017 навчального року.

Зростає педагогічний і професійний рівень вчителів. Так у 2016/2017 навчальному році було присвоєно педагогічне звання «старший учитель» вчителю російської мови та зарубіжної літератури Дорошенко Т.С.; продовжено на п’ять років строк дії  кваліфікаційної категорії      Дорошенко Т.С. та Мироновій Н.В., яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії»; продовжено на п’ять років строк дії педагогічного звання «старший учитель»  Кузьмич К.Г. та Мироновій Н.В. яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»;  вчителі     Васяніна Т.І. та Селюченко І.Л. відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст першої категорії».

У листопаді 2016 року у школі був проведений районний семінар для вчителів, які працюють в інклюзивних класах та асистентів вчителів. Вчитель Сухан Н.В. подала інтегрований урок з математики та української мови у 3-му класі, де організоване інклюзивне навчання. Практичний психолог    Черненко Т.Ю. провела корекційне заняття з учнем. Учасники семінару обмінялися досвідом роботи з колегами, представили свої напрацювання.

У квітні 2017 року на базі закладу був проведений районний семінар керівників навчальних закладів на тему: «Співпраця навчального закладу з органами місцевого самоврядування та громадою села в умовах створення ОТГ». В ході роботи семінару було презентовано співпрацю між школою та громадою, що прозвучало у виступах директора школи, сільського голови та громади села.

Головним завданням школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця у житті. Виховання органічно поєднується з процесом навчання дітей, оволодінням основ наук, багатством національної і світової культури. Підвищенню результативності виховної роботи в навчальному закладі сприяє система діючої виховної роботи, пошук нових систем виховання, запровадження розвиваючих технологій. Особливої ваги набуває питання патріотичного виховання. Так напередодні Дня Захисника України (жовтень, 2016) у сільському клубі пройшло свято  «Воїни світла», на яке були запрошені наші земляки, учасники АТО та афганської війни. Не лишалися байдужими і щодо надання допомоги нашим воїнам (збір коштів, продуктів харчування та засобів гігієни, написання листів та малювання малюнків). Налагоджено співпрацю і з районною організацією Червоний Хрест, куди також були відправлені продукти харчування нашим захисникам. Починаючи з вересня 2016 р. по травень 2017 р., в третій тиждень місяця, презентовано дослідницький проект «Незалежність. Від 1991-го - назавжди», в рамках якого представлені були презентації «Традиції і звичаї куточків України», уроки мужності, фестиваль оберегів ручної роботи «Збережи незалежність» для земляків-учасників АТО, відзначення Дня Соборності та свободи України, Дня памяті  героїв Крут, заходи до Дня рідної мови, Шевченківські дні, флешмоб до Дня української вишиванки.

Школа продовжує співпрацю із районною дитячою бібліотекою. Цікаві і змістовні заходи, проведені працівниками бібліотеки у вигляді презентацій, бібліотечних уроків, запам’яталися як молодшим, так і старшим школярам.

Пожвавилась робота учнівського самоврядування. У вересні 2016 р. було проведено загальношкільну учнівську конференцію, переобрано учком. Цікаво і змістовно пройшли такі заходи:

-         свято Першого дзвоника;

-         шкільний день самоврядування;

-         концерт до Дня вчителя;

-         новорічні свята;

-  година памяті та висновків «Чорнобильська катастрофа. Ми відповідальні за природу», присвячена 31-ій річниці Чорнобильської катастрофи;

-    акція до Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги, в ході якої школярі 5 - 9 –х класів на чолі із педагогами пройшли по місцях захоронення наших земляків, вшанували їхню пам’ять, згадали поіменно; а на закінчення  - зустрілися з ветераном Другої світової Соляновим К.І.;

-         флешмоб до Дня української вишиванки;

-         урок мужності, приурочений Дню Героя України;

-         свято Останнього дзвінка.

В осінньо - весняний періоди проводиться трудовий десант «Зробимо подвір’я школи чистим». Операція «Турбота» спрямована на допомогу людям похилого віку, ветеранам, вдовам. Проведена робота щоквартально аналізується і підсумовується на засіданнях учкому.

Організація профілактичної роботи в школі проводиться системно. Приділяється багато уваги контролю за поведінкою і станом відвідуванням учнями занять. Як результат – дванадцять останніх років жоден учень школи не знаходиться на обліку в кримінальній міліції. Станом на травень 2017 року у школі жоден учень не поставлений на внутрішкільний облік. Школа тісно співпрацює із службою у справах дітей Коростишівської райдержадміністрації, соціальною службою, патрульною поліцією м. Житомира, виконавчим комітетом Кмитівської сільської ради. Організовуються спільні рейди «Урок», «Канікули», спрямовані на соціальний і правовий захист дітей, профілактику правопорушень. Практичний психолог та соціальний педагог значно полегшує роботу педагогів по виявленню певних проблем та труднощів в учнів у стосунках з однолітками, з батьками, вчителями. Проводиться регулярне вивчення питання профілактики злочинності та  правопорушень серед школярів та аналітичні матеріали узагальнюються наказами по закладу (червень, грудень). Здійснюється робота по виявленню сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Постійна перевірка умов проживання та виховання в них неповнолітніх, надання цим сім’ям адресної допомоги здійснюється систематично. На обліку в службі у справах дітей перебувають сім’ї  Дорожкіних та Фролових. Щоквартально аналізується стан злочинності та правопорушень серед неповнолітніх у школі.

Цього літа у школі діяли два табори: пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням школярів «Сонечко» (начальник табору Сухан Н.В.) та літній мовний табір (керівник Прима Ю.М.). В таборі «Сонечко» протягом 14 днів було охоплено змістовним відпочинком 48 учнів. Відпочинок дітей був організований за кошти районної ради. У мовному таборі перебувало 12 дітей, які бажали підвищити рівень володіння англійською мовою та поєднати навчання із захоплюючим відпочинком.

У ході підготовки до нового навчального року педагогічним, учнівським та обслуговуючим персоналом школи з допомогою органів місцевого самоврядування, батьківського комітету було проведено косметичний ремонт приміщень, налагоджено роботу харчоблоку, санвузлів, енерго і теплопостачання.

Проте у роботі школи є ще ряд проблем. Найбільше турбує вчителів - предметників, вчителів початкових класів та класних керівників проблема навчання та виховання учнів, які потребують постійної педагогічної уваги. За результатами навчальних досягнень учнів за 2016/2017 н. р. один школяр має початковий рівень. Четверо дітей перебувають в складних життєвих обставинах та стоять на обліку в службі у справах дітей як сім’ї, що опинилися в СЖО. З цими сім’ями проводиться регулярна робота: відвідування на дому, обстеження матеріально - побутових умов проживання і виховання дітей, залучення районних служб, індивідуальні бесіди як з учнями, так  із їхніми батьками.

 

 

 

Завдання педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік

 

1. Забезпечити оптимальне функціонування школи як цілісної  соціально-педагогічної системи, створити умови для ефективної діяльності всіх підсистем.

2. Спрямувати методичну роботу закладу на вдосконалення фахової підготовки і підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, скоординувавши їх зусилля на вирішенні педагогічної проблеми «Створення умов для самореалізації і самовдосконалення як основи для формування життєвих компетентностей учасників навчально-виховного процесу».

3. Продовжити впровадження нового Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти у1-4-х та 5- 9-х класах.

4. Посилити виховну роль закладу щодо формування національної свідомості, патріотизму, правової культури, духовних пріоритетів відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

5. Створити умови для розкриття та розвитку творчого потенціалу обдарованої та здібної  учнівської молоді через участь у конкурсах, турнірах, олімпіадах.

6. Забезпечити виконання Закону України «Про охорону дитинства», інших розпорядчих документів, спрямованих на забезпечення прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток.

7. Створити належні умови для організації інклюзивного  навчання учня 4-го класу Писарчука Іллі.

 

8. Продовжити співпрацю з батьківським комітетом, установами, організаціями, виконавчим комітетом Кмитівської сільської ради для реалізації цілей навчання і виховання школярів.

 

Читати 1845 разів Останнє редагування Четвер, 30 листопада 2017 13:19
Ви тут: Головна > Новини > Підсумки роботи школи за 2016-2017 навчальний рік